cash-is-not-king-website

Het belang van betrokken medewerkers

Met betrokken medewerkers is de kans op verhoging van klanttevredenheid, klantloyaliteit, productiviteit, omzet en winst maar liefst 20 keer zo groot.

De aantrekkende economie dwingt organisaties om na te denken over het behouden en motiveren van personeel. Gemotiveerd personeel is dan ook essentieel voor iedere organisatie. Organisaties die motivatie onder het personeel geen prioriteit maken, lijden onder de klassieke gevolgen van personeelsverloop en ziekteverzuim. Maar liefst 85% van de werknemers die zich erkend voelen, zijn bereid die extra stap te zetten voor een organisatie.

Cash is not always king

Medewerker betrokkenheid wordt gerealiseerd door aan te sturen op de toewijding en bevlogenheid van medewerkers in de gehele organisatie. Als het gaat om erkenning en waardering speelt geld zeker niet altijd de grootste rol. Eenvoudige gebaren zoals een bedankje of een compliment kan de bereidheid van een persoon om weer te helpen verhogen. Een goede referentie op LinkedIn of spontaan een vrijdagmiddag vrij geeft werknemers een gevoel van waardering dat lang zal blijven hangen.

Om beloningen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het personeel, is het belangrijk om inzicht te hebben in het personeelsbestand en wat het personeel drijft tot actie.

Waar te beginnen?

Het is gemakkelijk om in een situatie terecht te komen waarin u veel geld uitgeeft aan het motiveren van personeel, wat vervolgens weinig oplevert. Het is dus van belang om eerst te begrijpen wat u als organisatie wilt bereiken met gemotiveerd personeel en daarnaast doelstellingen te definiëren met betrekking tot het meten van de resultaten.

Een veelbelovende toekomst

U kunt het zich niet langer veroorloven om uw personeel niet te erkennen en te waarderen. Met betrokken medewerkers is de kans op verhoging van klanttevredenheid, klantloyaliteit, productiviteit, omzet en winst maar liefst 20 keer zo groot.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een erkenningsprogramma binnen uw organisatie en hoe dit kan bijdragen aan een verhoogde medewerker betrokkenheid en winstgevendheid? Neem dan contact op met Toon van Gastel.

Bron: Engaging for Success: enhancing performance through employee engagement – A report to Government by David Macleod and Nita Clarke

Meer nieuws van Touch!