PRIVACY- & COOKIEVERKLARING

 • Home
 • Privacy en Cookieverklaring

Privacy- & cookieverklaring

Via www.touchpromotions.be worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Touch Consumer Promotions Belux B.V.B.A. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 augustus 2019 en heeft versienummer 1.1.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Touch verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

MET WELK DOEL VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Touch verwerkt je persoonsgegevens omdat je aangegeven hebt met ons zaken te willen doen. Dit doen we om:

 • Te reageren op een vraag of verzoek
 • Je de nieuwsbrief te doen toekomen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven
 • Je sollicitatie in behandeling te nemen
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving

OP BASIS VAN WELKE WETTELIJKE GRONDSLAGEN VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Touch baseert de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseren we ons op het gerechtvaardigd belang
 • Bij het sturen van de nieuwsbrief baseren we ons op de door jou gegevens toestemming
 • Bij een sollicitatie baseren we ons op de door jou gegeven toestemming
 • Bij het voldoen aan wet- en regelgeving baseren we ons op deze wet- en regelgeving

HOE LANG WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Touch bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld:

 • Als je ons een vraag of een verzoek doet toekomen, bewaren we je persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitssysteem. We kunnen namelijk leren van alles wat je ons vertelt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

 • Indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, bewaren je persoonsgegevens zo lang je je niet hebt uitgeschreven via de opt-out die onderaan iedere nieuwsbrief opgenomen is. Schrijf je je uit dan worden jouw persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief per direct verwijderd.

 • Indien je bij ons solliciteert, verwerken we je persoonsgegevens zo lang de sollicitatieprocedure loopt. Daar worden jouw persoonsgegevens verwijderd, tenzij je ons toestemming geeft om je persoonsgegevens nog 1 jaar te bewaren, omdat er wellicht binnenkort een nieuwe vacature beschikbaar komt. Wil je dat niet, dan verwijderen wij jouw persoonsgegevens.

 • Als we jouw gegevens bewaren om te voldoen aan wet- en regelgeving bewaren we jouw persoonsgegevens zo lang als dat vanwege die wet- en regelgeving verplicht is.

DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Touch verkoopt jouw gegevens niet aan derden en Touch zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan de hierboven beschreven doelen van verwerking. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een  overeenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als dat wij zelf hanteren.

GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

Touch maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan Touch onder andere het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk maken en het gedrag van gebruikers analyseren. Als je ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

 • Facebook connect
 • Google Analytics
 • LinkedIn Widgets

Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacy verklaringen van deze partijen. 

Touch gebruikt bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers.
 • Het optimaliseren van onze diensten. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze (web)applicaties kan beperken. We slaan geen persoonsgegevens op over individuele gebruikers.

HOE KUN JE JOUW PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN OF IN DIGITAAL FORMAAT ONTVANGEN?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digitaal formaat van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar privacy@touchpromotions.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek. Zodra jouw verzoek behandeld is, wordt je paspoortkopie verwijderd.

HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Touch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en zorgen voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met privacy@touchpromotions.be

HOE GAAN WIJ OM MET PERSOONSGEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR?

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@touchpromotions.be, dan verwijderen wij deze gegevens.

DOEN WIJ AAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?

Touch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Touch tussen zit.

GELDT DIT OOK VOOR WEBSITES VAN DERDEN?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die jou hebben doorgezonden naar touchincentive.com. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe kun je een klacht over ons indienen?

Ben je niet tevreden over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, of reageren wij niet correct op een verzoek, dan stellen we het op prijs als je ons dat vertelt via privacy@touchpromotions.be. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze privacyverklaring?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat als ik vragen heb?

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchpromotions.be of door telefonisch contact met ons op te nemen via +32 (0)2 -580 05 81 !

contactgegevens

Touch Consumer Promotions BeLux B.V.B.A.

Esplanade 1 – B32
1020 Bruxelles

Tel. +32 (0)2 -580 05 81 (werkdagen 09.00 – 17.00)
Email: privacy@touchpromotions.be

KBO nummer: 0700.431.555.

GA VERDER NAAR DE  RESPONSIBLE DISCLOSURE
 KLIK HIER OM TERUG NAAR GAAN NAAR DE HOMEPAGE VAN TOUCH 
Let's Get in Touch!_wit

Heb je nog meer vragen? Laat het ons weten!