Privacy Onderzoek 2016

Een succesvol loyaliteitsprogramma valt of staat op een volledige en schone database.

Maar hoe kijkt de Nederlandse consument aan tegen het delen van data? In een antwoord daarop publiceert DDMA het ‘Privacy Onderzoek 2016’ onder ruim 1.000 Nederlanders.

Hieruit blijkt dat 75% van de Nederlandse consumenten welwillend is in het delen van gegevens. Daarentegen geeft 89% van alle ondervraagden aan het gevoel te hebben dat bedrijven hier op dit moment meer van profiteren dan zijzelf.

De drie belangrijkste conclusies van het onderzoek:

  • 28% van de Nederlanders wil zijn gegevens niet of zo min mogelijk delen, 38% maakt zich juist geen zorgen
    Het onderzoek deelt de consumenten op in drie typen. De Scepticus (28% van de ondervraagden) maakt zich zorgen over zijn persoonlijke gegevens en is amper bereid deze te delen. De Pragmaticus (34%) is relatief bezorgd, maar is bereid gegevens uit te wisselen voor een betere dienstverlening. De Onbezorgde (38%) bekommert zich niet om het feit dat er gegevens van hem worden gebruikt. De Sceptici zijn over het algemeen ouder dan de Pragmatici en de Onbezorgden.
  • 89% van de consumenten vindt dat bedrijven meer profiteren van het delen van persoonsgegevens dan zijzelf
    Het privacybewustzijn van consumenten is groot: 72% van de consumenten is zich er nu meer van bewust dat zijn data wordt verzameld dan in het verleden. Ook begrijpen consumenten steeds meer dat bedrijven bepaalde dingen willen weten, daardoor is driekwart van de consumenten welwillend in het delen van data. Toch heeft 89% van de ondervraagden het idee dat het bedrijfsleven hier het meeste voordeel uit haalt.
  • Consumenten maken zich zorgen om privacy, maar handelen daar niet naar
    Nederlandse consumenten zijn het meest bereid gegevens te delen wanneer zij een bedrijf vertrouwen. Ook willen consumenten het gevoel van controle behouden over hun gegevens. Het vertrouwen in bedrijven is relatief laag. Hierin is een privacy paradox te zien: het lage vertrouwen leidt niet tot minder gebruik. Dit is met name terug te zien bij bedrijven als Facebook. Ondanks dat de consument dit bedrijf het minst vertrouwd, maakt 64% hier dagelijks gebruik van.

DATA-ECONOMIE IS ALLES BEHALVE DUURZAAM

Directeur van brancheorganisatie DDMA, Diana Janssen, ziet zowel taken als kansen voor het bedrijfsleven naar aanleiding van het onderzoek: “De consument accepteert data-uitwisseling als onderdeel van de moderne economie, maar heeft niet het gevoel hier zelf van te profiteren. Organisaties moeten hun toegevoegde waarde tonen en beter laten zien hoe data hun dienstverlening verbetert, in lagere prijzen of betere content. Bewustzijn van de verschillende opvattingen en verwachtingen van consumenten over privacy is daarbij cruciaal: een one-size-fits-all benadering doet hier geen recht aan, het faciliteren van keuze en controle wel.” Personalisatie leidt uiteindelijk weer tot tevreden klanten die welwillend zijn in het delen van persoonlijke data.

Uit het onderzoek blijkt ook dat vertrouwen de cruciale factor is in de welwillendheid data te delen. Janssen: “Hier ligt een kans: bedrijven die succesvol zijn in het informatietijdperk, zijn immers degenen die vertrouwen tot de kern maken van hun waarde propositie. Respect voor privacy en transparantie zijn hier een onlosmakelijk onderdeel van. Merken moeten privacy en datasecurity inbedden in de organisatiecultuur, ook om de gunst van de consument te winnen. Alleen door wederzijds vertrouwen wordt onze digitale economie een succes.”

Meer nieuws van Touch!